Hoofdmenu:

Download portal


 

Het download portal van de Rijksuniversiteit Groningen is bedoeld voor het beschikbaar stellen van software aan haar medewerkers en/of studenten voor die apparatuur van de RUG waar de software niet op een andere reguliere wijze beschikbaar is (bijvoorbeeld Linux- of Mac-pc’s).
De beschikbaarheid van software op het download portal is afhankelijk van de door de leverancier / fabrikant gestelde licentievoorwaarden.

 

Mogelijkheden:

  • Software is beschikbaar voor zowel het gebruik binnen de instelling als voor gebruik op privé apparatuur.
  • Software is alleen beschikbaar voor gebruik binnen de instelling (bv. vanwege de noodzaak van een koppeling met een licentieserver).
  • Software is niet beschikbaar omdat de licentie voorwaarden dit niet toestaan.

Welk gebruik toegestaan is, is per softwarepakket terug te vinden bij de softwarebeschrijving.


Toegang tot het download portal krijgt u door in te loggen met uw P- of S-nummer en wachtwoord. Na het invoeren van deze gegevens zal een overzicht worden getoond van software die voor u als gebruiker beschikbaar is.


Het downloaden van software is mogelijk nadat de gebruiker zich akkoord heeft verklaard met de software policy die de Rijksuniversiteit Groningen hanteert om het belang van legaal gebruik van software uit te dragen. De Rijksuniversiteit Groningen houdt toezicht op naleving van deze policy en de licentievoorwaarden en registreert daarom elke download van software die via dit portal wordt gedaan.